کپی کردن مطالب سایت ممنوع می باشد و در صورت مشاهده تخلف، فرد خاطی از کانال اخراج خواهد شد.

عضویت در کانال VIP تنها پس از پرداخت حق اشتراک ماهیانه امکان پذیر است.

از ارسال پیام های اسپم به مدیر وب خودداری کنید، در صورت ارسال چندین پیام فرد مورد نظر بلاک خواهد شد.

ثبت درخواست آموزش تنها از طریق صفحه ثبت درخواست امکان پذیر است.